Saturday, June 02, 2007

2_1_24 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

తన పిఱుఁద ధర్మసంబో
ధనవాంఛను వచ్చు దేవతాఖచరమహా
మునివరులఁదపమార్గం
బునఁ గ్రమ్మఱఁ బంచె బ్రహ్మపుత్త్రుఁడు నెమ్మిన్.

(నారదుడు తన వెంట వచ్చే భక్తులను తపస్సు చేయమని పంపాడు.)

No comments: