Sunday, May 07, 2006

1_6_37 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

అనిన విని పార్థునకు ని
ట్లనియె నినాత్మజుఁడు దుర్బలాశ్వాసక్షే
పనిబంధమ్ములు వలుకక
ఘననిశితాస్త్రములఁ బలుకఁ గడుఁగుము నాతోన్.

(ఇది విని కర్ణుడు - ఈ మాటలు మాని బాణాలతో మాట్లాడు - అన్నాడు.)

No comments: