Sunday, May 07, 2006

1_6_36 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

పిలువంగఁబడక సభలకు
బలిమిం జని పలుకు పాపభాగుల లోకం
బులకు జనవేఁడి పలికెదు
పలువ యెఱుంగవు పరాత్మపరిమాణంబుల్.

(దుర్మార్గుడా! నీ బలం, ఎదుటివాళ్ల బలం తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావు.)

No comments: