Wednesday, May 10, 2006

1_6_41 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

అయ్యవసరంబున దుర్యోధనుందొట్టి ధృతరాష్ట్రనందనులందఱుఁ గర్ణువలన నుండిరి భీష్మద్రోణకృపపాండవులు పార్థువలన నుండి రంత.

(అప్పుడు కౌరవులు కర్ణుడి పక్షాన, భీష్మద్రోణకృపపాండవులు అర్జునుడి పక్షాన నిలిచారు.)

No comments: