Tuesday, October 24, 2006

1_7_185 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

నిమిషాంతరమున ని ట్ల
శ్రమమున మర్త్యులకు నేయ సమకూరునె యు
త్తముఁ డీతఁడు బ్రాహ్మణ రూ
పమున సురేశ్వరుఁడొ హరుఁడొ భానుఁడొ గుహుఁడో.

(మత్స్యయంత్రాన్ని క్షణకాలంలో ఇంత సునాయాసంగా కొట్టటం మనుషులకు సాధ్యమేనా? ఇతడు బ్రాహ్మణరూపంలో ఉన్న దేవేంద్రుడో, శివుడో, సూర్యుడో, కుమారస్వామియో.)

No comments: