Wednesday, October 25, 2006

1_7_187 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

చలఁగె సురదుందుభి స్వన
ములు ముదమున భూసురోత్తములు పయిపుట్టం
బులు వీచివీచి యార్చిరి
వెలయఁగ నరుమీదఁ బుష్పవృష్టియుఁ గురిసెన్.

(దేవతల భేరీధ్వనులు వినిపించాయి. విప్రులు తమ ఉత్తరీయాలను వీచుతూ పెద్దగా కేకలు వేశారు. అర్జునుడిమీద పూలవాన అందంగా కురిసింది.)

No comments: