Saturday, July 29, 2006

1_6_147 ఆటవెలది పవన్ - వసంత

ఆటవెలది

ఎల్లకార్యగతులు నెఱుఁగుదు రయినను
నెఱుఁగఁ జెప్పవలయు నెఱిఁగినంత
పనియులేక మిమ్ముఁ బనిచిన కురుపతి
హితుఁడపోలె మీఁద నెగ్గు సేయు.

(ధృతరాష్ట్రుడు మీకు మేలు చేసేవాడిలా ఉండి తరువాత కీడు చేస్తాడు.)

No comments: