Sunday, October 02, 2005

1_2_8 కందము సందీప్ - విజయ్

కందము

అమరాసురవీరులు ము
న్నమలపయోరాశిఁ ద్రచ్చి యమృతము వడయన్
సమకట్టి సురేంద్రపురో
గములై హరిహరహిరణ్యగర్భులతోడన్.

(పూర్వం దేవాసురులు పాలసముద్రాన్ని మథించి అమృతాన్ని పొందగోరి, ఇంద్రుడిని ముందుంచుకొని విష్ణుశంకరబ్రహ్మలతో.)

No comments: