Sunday, February 19, 2006

1_4_192 మత్తేభము పవన్ - వసంత

మత్తేభము

ఇనతేజుం డతిభక్తిఁ గాంచనరథం బెక్కించి యక్కన్యఁ దో
డ్కొని తెచ్చెం దనతల్లి సత్యవతినిన్ క్షోణీజనుల్ దన్ను బో
రనఁ గీర్తింపఁగ శంతనుం డతిమనోరాగంబునం బొంద శాం
తననవుం డాతతకీర్తి హస్తిపురికిం దత్కౌతుకారంభుఁ డై.

(భీష్ముడు సత్యవతిని తనవెంట హస్తినాపురానికి తీసుకొనివచ్చాడు.)

No comments: