Monday, February 20, 2006

1_4_222 కందము వసు - విజయ్

కందము

నిరతంబు బ్రహ్మమొదలుగ
వరుసన యెడతెగక యిట్లు వచ్చిన వంశం
బురుభుజ నీ వుండఁగ నీ
తరమున విచ్ఛిన్న మగుట ధర్మువె యనినన్.

(బ్రహ్మదేవుడు మొదలుగా ఆగిపోకుండా వచ్చిన ఈ వంశం నువ్వుండగానే విచ్ఛిన్నం కావడం ధర్మమా? - అని సత్యవతి అనగా.)

No comments: