Wednesday, October 05, 2005

1_2_33 సీసము + ఆటవెలది కృష్ణ - విక్రమాదిత్య

సీసము

కద్రువ కొడుకులకడ కేఁగి యేను
        మిమ్మందఱ వేఁడెద నన్నలార
నా పంపు సేయుండు నన్ను రక్షింపుఁడు
        కామచారులకు దుష్కరము గలదె
యుల్ల తెల్లనితురగోత్తమువాలంబు
        నల్ల సేసితి రేని నాకు దాసి
యగు మన వినత మీ రట్లు సేయనినాఁడు
        దానికి మఱి యేను దాసి నగుదు

ఆటవెలది

జంటపన్నిదంబు సఱచితి మిట్లుగాఁ
ననినఁ బాము లెల్ల ననయ మిదియుఁ
దల్లి పనిచె నని యధర్మువు సేయంగ
నగునె యెఱుక గలరె మగువ లెందు.

(కద్రువ తన పుత్రులైన నాగుల వద్దకు వెళ్లి, "కుమారులారా! వినతతో నా పందెం ప్రకారం ఆ గుర్రం తోక మీద మీరు మచ్చ ఉండేలా చేస్తే తను నా దాసి అవుతుంది. మీరు అలా చేయకపోతే నేను ఆమెకి దాసిని అవుతాను. నన్ను కాపాడండి", అనగా ఆ పాములన్నీ, "ఇది నీతిలేని పని. తల్లి చెప్పిందని అధర్మం చేయవచ్చా?")

No comments: