Sunday, February 19, 2006

1_4_182 కందము పవన్ - వసంత

కందము

జనవినుత యగ్నిహోత్రం
బును సంతానమును వేదములు నెడతెగఁగాఁ
జన దుత్తమవంశజులకు
ననిరి మహాధర్మనిపుణులైన మునీంద్రుల్.

(గాంగేయా! అగ్నిహోత్రాన్నీ, సంతానాన్నీ, వేదాలనూ విచ్ఛిన్నం చేసుకోరాదు.)

No comments: