Sunday, February 19, 2006

1_4_183 కందము పవన్ - వసంత

కందము

నీవస్త్ర శస్త్ర విద్యా
కోవిదుఁడవు రణములందుఁ గ్రూరుఁడ వరివి
ద్రావణ సాహసికుండవు
గావున నీయునికి నమ్మఁగా నేర నెదన్.

(నువ్వు అస్త్రశస్త్రవిద్యలలో పాండిత్యం ఉన్నవాడివి, యుద్ధాలలో దయాదాక్షిణ్యాలులేని కరకువాడివి, శత్రువులను సంహరించటంలో వెనుకముందులాలోచించని సాహసికుడివి. కాబట్టి నువ్వు దీర్ఘకాలం జీవిస్తావని మనసులో నమ్మలేకపోతున్నాను.)

No comments: