Saturday, March 25, 2006

1_5_47 ఉత్పలమాల పవన్ - వసంత

ఉత్పలమాల

వాసవ సన్నిభుండు హిమవన్నగ దక్షిణ పార్శ్వభూములన్
శ్రీసతిఁ బోని కుంతియును జెల్వగు మాద్రియుఁ దోడ రాఁగ బా
ణాసన బాణ భాసిత మహాభుజుఁ డై విహరించుచుండె ని
చ్ఛాసదృశంబుగా గజవశా ద్వయ మధ్య గజేంద్ర లీలతోన్.

(బాణాలను చేపట్టి, కుంతి, మాద్రి తన వెంటరాగా హిమాలయాలకు దక్షిణాన ఉండే భూములలో విహరిస్తూ.)

No comments: