Friday, November 18, 2005

1_4_56 కందము వోలం - వసంత

కందము

కరుణానిరతులు ధర్మ
స్వరూపులింతకు మదీయజనకులు సనుదెం
తురు వారు వచ్చి నీకి
చ్చిరేని పాణిగ్రహణము సేయుము నన్నున్.

(కణ్వమహర్షులు వచ్చి కన్యాదానం చేస్తే మన వివాహం జరుగుతుంది.)

No comments: