Wednesday, November 23, 2005

1_4_79 ఆటవెలది వోలం - వసంత

ఆటవెలది

ఏల యెఱుక లేని యితరుల యట్ల నీ
వెఱుఁగ ననుచుఁ బలికె దెఱిఁగియెఱిఁగి
యేన కాని దీని నెఱుఁగ రిందొరు లని
తప్పఁ బలుక నగునె ధార్మికులకు.

( అన్నీ తెలిసికూడా తెలియదు అని తెలివిలేనివాడిలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? ఇది నాకు తప్ప ఇక్కడ ఇంకెవరికీ తెలియదు అని ధర్మాత్ములు అబద్ధమాడవచ్చా? )

No comments: