Friday, November 18, 2005

1_4_58 తేటగీతి వోలం - వసంత

తేటగీతి

తనకు మఱి తాన చుట్టంబు తాన తనకు
గతియుఁ దన్నిచ్చుచోఁ దాన కర్త యనఁగ
వనజనేత్ర గాంధర్వవివాహ మతి ర
హస్యమును నమంత్రకమును నగుచు నొప్పు.

(తనకు తానే చుట్టం కావటం, తనకు తానే దిక్కు కావటం, తనను తానే ఇచ్చుకుంటున్నప్పుడు తానే కర్త కావటం అనే లక్షణాలు గల గాంధర్వవివాహం ఎంతో రహస్యంగా, మంత్రతంత్రాలు లేకుండా జరుగుతుంది.)

No comments: