Sunday, November 06, 2005

1_3_208 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

ఏమితపం బొనరించితి
భూమీశ్వర పుణ్యలోకభోగంబులఁ దే
జోమహిమ ననుభవించితి
సామాన్యమె శతసహస్రసంవత్సరముల్.

(ఓ మహారాజా! నువ్వు ఏమి తపస్సు చేశావు? నీ తపస్సు మహత్త్వం చేత స్వర్గసౌఖ్యాలను అనుభవించావు. ఇది అసామాన్యం.)

No comments: