Sunday, November 06, 2005

1_3_215 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

అమితతపోవిభవంబునఁ
గమలజులోకంబు మొదలుగాఁగల సురలో
కములందుఁ బుణ్యఫలములఁ
గ్రమమున భోగించి యింద్రుకడ కేఁ జనినన్.

(నేను తపస్సుచేసి బ్రహ్మలోకం మొదలైన దేవలోకాలలో పుణ్యఫలాలు అనుభవించి ఇంద్రుడి దగ్గరకు వెళ్లాను.)

No comments: