Wednesday, November 02, 2005

1_3_98 తేటగీతి విజయ్ - విక్రమాదిత్య

తేటగీతి

విపులతేజంబునను దపోవీర్యమునను
జగదనుగ్రహనిగ్రహశక్తియుక్తుఁ
డయినయట్టి యయాతికి నలిగి యేమి
కారణంబున శాపంబు కావ్యుఁ డిచ్చె.

("యయాతిని శుక్రుడు ఎందుకు శపించాడు?")

No comments: