Tuesday, August 22, 2006

1_7_112 ఆటవెలది పవన్ - వసంత

ఆటవెలది

ఎట్టి రాజులును మహీసురోత్తము లెదు

రరుగుదెంచు నప్పు డధికభక్తి

దెరలి ప్రియము వలికి తెరువిత్తు రిట్టిద

ధర్ము వీవు దీనిఁ దలఁప వెట్టు.

(ఎంత గొప్ప రాజులైనా బ్రాహ్మణులు ఎదురుగా వస్తే తాము పక్కకు తొలగి దారి ఇస్తారు. ఇది ధర్మం.)

No comments: