Thursday, August 17, 2006

1_7_57 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

మేరు నగోత్తంస మహీ
భారదురంధరుల మిమ్ముఁ బాండవుల గుణో
దారుల ధీరుల నెఱుఁగని
వా రెవ్వరుఁ గలరె భరతవంశోత్తములన్.

(మీ గురించి తెలియనివాళ్లు ఉన్నారా?)

No comments: