Saturday, August 19, 2006

1_7_63 ఆటవెలది పవన్ - వసంత

ఆటవెలది

పాండుపుత్త్ర నీవు బ్రహ్మచర్యస్థుండ
వగుటఁ జేసి మన్మథార్తు నన్ను
నొడిచి తిందు రాత్రి యుద్ధంబు సేసి కా
మోపభోగ నిరతుఁ డోటు వడఁడె.

(నువ్వు బ్రహ్మచర్యంలో ఉండటం చేత మన్మథార్తుడినైన నన్ను ఓడించావు. కామోపభోగనిరతుడు ఓడిపోడా?)

No comments: