Saturday, August 12, 2006

1_6_230 పద్మకము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

పద్మకము

కొడుకు పల్కువిని కూడదు నాక దురాత్ముఁడై
కడఁగి మీకు నపకారము సేసి ధరిత్రి వె
ల్వడఁగఁబంచెఁ గడుఁబాపమతిన్ ధృతరాష్ట్రుఁ డె
య్యెడల దుర్జనుల నేమఱి నమ్మగఁ బోలునే.

(ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకుమాట విని మిమల్ని రాజ్యంనుండి వెళ్లగొట్టాడు. దుర్మార్గులను ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నమ్మకూడదు.)

No comments: