Saturday, August 12, 2006

1_6_270 ఉత్పలమాల శిరీష - వసంత

ఉత్పలమాల

పోలఁగ ధర్మశీలుఁ డయి భూరిబలాధికుఁ డైన ధారుణీ
పాలకు రక్ష ము న్వడసి భార్యను బుత్త్రుల నర్థయుక్తితో
నోలిన మేలుగాఁ బడసి యూళ్లను నున్నది యట్లుగాని నాఁ
డేల గృహస్థవృత్తి సుఖమేఁగి వనంబున నున్కి కష్టమే.

(రాజు రక్షణ పొందిన తరువాత వివాహమాడి, పిల్లలను కని, ధనం సంపాదించి, ఊళ్లలో కాపురముండాలి కానీ అది లేనినాడు గృహస్థవృత్తి ఎందుకు? వెళ్లి అడవిలో ఉండటమే సుఖం కదా.)

No comments: