Sunday, August 13, 2006

1_6_287 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

జననుత బ్రాహ్మణకార్యము
సనఁ జేసిన బ్రాహ్మణప్రసాదంబున నీ
కును నీతమ్ములకును నగు
ననవరతశ్రీసుఖాయురైశ్వర్యంబుల్.

(ఈ కార్యం పూర్తిచేస్తే మీకు మంచి జరుగుతుంది.)

No comments: