Thursday, December 07, 2006

1_8_236 కందము పవన్ - వసంత

కందము

ఏ నమితభోజనుండ న
హీనాగ్నిబలుండ నాకు నిష్టాన్నము స
మ్మనముగఁ బెట్టుఁ డోపుదు
రేని సుతృప్తుండ నగుదు నే న ట్లయినన్.

(నేను చాలా ఆకలి గలవాడిని. మీకు చేతనైతే నాకు ఇష్టమైన అన్నం పెట్టండి.)

No comments: