Saturday, December 09, 2006

1_8_310 కందము వోలం - వసంత

కందము

జ్వలనంబు వాయువశమునఁ
దొలఁగుడు జీవనము మాకు దొరకొనుఁ గృచ్ఛ్రం
బుల సంశయయుతకార్యం
బులు గర్తవ్యములు నియతములు వర్జ్యముల్.

(గాలి వశాన మంట తొలగిపోతే మేము జీవించవచ్చు. కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు, బాధ తప్పదు అనిపించే పనులు విడిచిపెట్టదగినవి. బాధ కలిగితే కలుగవచ్చు, లేకపోతే తప్పిపోవచ్చు అనిపించే పనులు చేయదగినవి.)

No comments: