Saturday, August 12, 2006

1_6_249 కందము శిరీష - వసంత

కందము

ఆదిని సంయోగవియో
గాదిద్వంద్వములు దేహి యగు వానికి సం
పాదిల్లక తక్కవు పూ
ర్వోదయ కర్మమున నెట్టి యోగికి నయినన్.

(ఎవరికైనా సంయోగం, వియోగం లాంటి ద్వంద్వాలను అనుభవించక తప్పదు.)

No comments: