Thursday, August 17, 2006

1_7_44 ఆటవెలది కిరణ్ - వసంత

ఆటవెలది

వెడఁగ యిట్టి పాటి వెఱపించుటలును మా
యలును నేమి సేయు నస్త్రవిదులఁ
బెక్కులయ్యు నీ బిభీషికల్ నుఱువులు
విరియునట్టు లిందు విరియుఁ జూవె.

(వెర్రివాడా! నీ బెదిరింపులు అస్త్రవిదులను ఏమి చేయగలవు?)

No comments: