Monday, December 04, 2006

1_8_142 కందము హర్ష - వసంత

కందము

మా కులమునందుఁ దొల్లి ప్ర
భాకరుఁ డను రాజవరుఁ డపత్యము దనకున్
లేకున్న నుమేశ్వరునకుఁ
బ్రాకటముగ భక్తితోఁ దపం బొనరించెన్.

(పూర్వం మా వంశంలో ప్రభాకరుడనే రాజు సంతానం లేక శివుడి గురించి తపస్సు చేశాడు.)

No comments: