Monday, December 04, 2006

1_8_152 ఉత్పలమాల వోలం - వసంత

ఉత్పలమాల

ఆ లలితాంగిఁ జూచి నరుఁ డద్భుత మంది మృగాయతాక్షి యి
ట్లేల జలేచరత్వమున నిజ్జలధిన్ వసియించి తిప్పు డి
ట్లేల సురూప భామ వయి తెందుల దానవు నీవు నావుడున్
బాలిక పాండు పుత్త్రునకుఁ బార్థున కిట్లనియెం బ్రియంబునన్.

(అర్జునుడు ఆశ్చర్యపడి - ఇలా మొసలి రూపంలో ఎందుకు ఉన్నావు - అని అడగగా ఆమె ఇలా అన్నది.)

No comments: