Wednesday, December 06, 2006

1_8_181 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

అందు ధృతమందరుండు పు
రందర నందనుఁడు దనకు రమణి గుణశ్రీ
సుందరి సుభద్ర నెయ్యం
బొందఁగఁ బరిచర్య సేయుచుండఁగ నుండెన్.

(సుభద్ర సేవచేస్తూ ఉండగా అర్జునుడు ఆ అంతఃపురంలో ఉన్నాడు.)

No comments: