Wednesday, December 06, 2006

1_8_189 తేటగీతి ప్రకాష్ - వసంత

తేటగీతి

నన్ను నీ నర్హు లెల్ల నిం దున్నవారు
వార యెఱిఁగి చేయుదురు వివాహ మనుచు
వనజనేత్ర యంతఃపురంబునకుఁ జనియె
నరిగెఁ దన లతాగృహమున కర్జునుండు.

(నన్ను ఇవ్వటానికి అర్హులైనవారంతా ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్లే తెలుసుకొని వివాహం చేస్తారు - అని సుభద్ర అంతఃపురానికి వెళ్లింది. అర్జునుడు తన పొదరింటికి వెళ్లాడు.

No comments: