Wednesday, December 06, 2006

1_8_193 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

హరిఁ దలఁచె సుభద్ర పురం
దరుఁ దలఁచె ధనంజయుండు దడయక వార
య్యిరువురఁ బెండిలి సేయఁగ
వరదులు తద్ద్వారవతికి వచ్చిరి ప్రీతిన్.

(వారి పెళ్లిచేయటానికి కృష్ణుడు, ఇంద్రుడు ద్వారకకు వచ్చారు.)

No comments: