Wednesday, December 06, 2006

1_8_207 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

నీ వెఱుఁగకుండ గర్వము
తో విజయుఁడు దా సుభద్రఁ దోడ్కొని బలిమిం
బోవఁగ నంతసమర్థుఁడె
నావుడుఁ గృష్ణుండు రామునకు ని ట్లనియెన్.

(నీకు తెలియకుండానే సుభద్రను బలవంతంగా తీసుకువెళ్లగల సమర్థుడా అర్జునుడు! - అని అడగగా కృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు.)

No comments: