Thursday, December 07, 2006

1_8_219 కందము పవన్ - వసంత

కందము

నిరుపమపరార్థ్యరుచి సుం
దరరత్నావళులశోభితము లగువానిన్
వరదుఁడు సహస్రసంఖ్యా
భరణంబులఁ బార్థునకు సుభద్రకు నిచ్చెన్.

(కృష్ణుడు ఎన్నో ఆభరణాలను అర్జునుడికి, సుభద్రకు ఇచ్చాడు.)

No comments: