Friday, April 14, 2006

1_5_218 మత్తకోకిలము నచకి - వసంత

మత్తకోకిలము

వేఁడు టెంతయుఁ గష్టమైనను వేఱులేని సుహృజ్జనున్
వేఁడికో లుచితంబ కావున వేడ్కతోఁ జని సోమకున్
వేఁడినన్ ధన మోపఁడేనియు వీని మాత్రకు నాలుగేన్
పాఁడి కుఱ్ఱుల నీఁడె వీనికిఁ బాలు ద్రావుచునుండఁగన్.

(యాచించటం కష్టమే అయినా మిత్రుడిని అడగటం ఉచితమే. ధనం కాకపోయినా అశ్వత్ధామ పాలు తాగటం కోసం ద్రుపదుడు నాలుగు పాడి ఆవులు ఇవ్వడా?)

No comments: