Friday, April 21, 2006

1_6_24 కందము వసు - వసంత

కందము

అనవుడు ధృతరాష్ట్రుఁడు దన
మనమున సంతోషమంది మానుగ వీనుల్
గనినఫల మిపుడు గంటిన్
వినఁగంటినిఁ బాండుసుతులవిద్యాశక్తుల్.

(అని విదురుడు చెప్పగా ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషించాడు.)

No comments: