Monday, April 17, 2006

1_6_10 శార్దూలము వసు - వసంత

శార్దూలము

ద్రోణాచార్యుపిఱుంద నొప్పి దృఢహస్తుల్ బద్ధగోధాంగుళీ
త్రాణుల్ మార్గణపూర్ణతూణులు మహాధన్వుల్ కుమారుల్ తను
త్రాణోపేతులు రంగమధ్యమున నంతన్ నిల్చి రుద్యద్గుణ
శ్రేణీరమ్యులు ధర్మజప్రముఖు లై జ్యేష్ఠానుపూర్వంబుగన్.

(అల్లెత్రాటిదెబ్బ తగలకుండా ఉడుముతోలుతో కుట్టిన కవచాలు వేళ్లకు తొడుక్కొని, ఇతర ఆయుధాలతో పాండవులు, కౌరవులు ద్రోణుడి వెనుక, ధర్మరాజు పక్కన, వయస్సు ప్రకారం నిలిచారు.)

No comments: