Thursday, April 20, 2006

1_6_17 ఉత్పలమాల వసంత - విజయ్

ఉత్పలమాల

హారివిచిత్రహేమకవచావృతుఁ డున్నతచాపచారుదీ
ర్ఘోరుభుజుండు భాస్వదసితోత్పలవర్ణుఁడు సేంద్రచాపశం
పారుచిమేఘమో యనఁగ బాండవమధ్యముఁ డొప్పి బద్ధతూ
ణీరుఁడు రంగమధ్యమున నిల్చె జనంబులు దన్నుఁ జూడఁగన్.

(అర్జునుడు రంగమధ్యంలో నిలిచాడు.)

No comments: