Wednesday, April 19, 2006

1_6_12 సీసము + ఆటవెలది వసు - వసంత

సీసము

అసిచర్మకౌశలం బమరంగఁ జూపెడు
        వారును దృఢసౌష్ఠవంబు లొప్పఁ
దమతమనామాంకితము లైన శరముల
        నేర్పడ లక్ష్యంబు లేయువారు
హయ మదద్విరద రథారూఢ దక్షతఁ
        బ్రకటించువారును బ్రాసశక్తి
కుంత తోమర గదాకుశలత్వ మెఱిఁగించు
        వారునుగా నిట్లు వసుధలోని

ఆటవెలది

రాజసుతులతోడ రమణఁ బాండవధృత
రాష్ట్రసుతులు వృద్ధరాజులొద్దఁ
దద్దయును ముదమునఁ దమతమవిద్యలు
మెఱసి రెల్లజనులు మెచ్చి పొగడ.

(పాండవులు, కౌరవులు ఆ పెద్దల ముందు తమ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.)

No comments: