Sunday, April 16, 2006

1_6_3 కందము వసు - వసంత

కందము

ఘోరాస్త్ర శస్త్ర విద్యల
నారూఢత మిగుల నిపుణు లైరి కుమారుల్
మీరలు వీరల విద్యా
పారము సను టెఱుఁగవలయు భవదీయ సభన్.

(రాకుమారులు విద్యలలో నేర్పరులయ్యారు. మీరు సభలో వాళ్ల నేర్పును తెలుసుకోవాలి.)

No comments: