Thursday, April 20, 2006

1_6_19 తేటగీతి వసు - వసంత

తేటగీతి

వీఁడె కృతహస్తుఁ డఖిలాస్త్రవిద్యలందు
వీఁడె యగ్రగణ్యుఁడు ధర్మవిదులలోన
వీఁడె భరతవంశం బెల్ల వెలుఁగఁ గుంతి
కడుపు చల్లఁగాఁ బుట్టిన ఘనభుజుండు.

(ఇతడే అస్త్రవిద్యలన్నిటిలో నేర్పరి.)

No comments: