Sunday, April 30, 2006

1_6_33 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

నీవ కడనేర్పుకాఁడవు
గా వలవదు వీనిఁ గొన్ని గఱచితి మేమున్
నీవిద్యలెల్లఁ జూపుదు
మే వీరుల సూచి మేలుమే లని పొగడన్.

(నువ్వే నేర్పరివి కాదు. మేము కూడా ఈ విద్యలు కొన్ని నేర్చుకుని ఉన్నాము. నువ్వు చూపిన ఈ విద్యలను - ఈ సామాన్య జనులు కాదు - వీరులు కూడా మెచ్చుకునేలా చూపుతాము కదా!)

No comments: