Tuesday, November 28, 2006

1_7_252 చంపకమాల నచకి - వసంత

చంపకమాల

నగియును బొంకునందు వచనంబు నధర్మువునందుఁ జిత్తముం
దగులదు నాకు నెన్నఁడును ధర్ము వవశ్యము నట్ల కావునన్
వగవక మాకు నేవురకు వారిజలోచనఁ గృష్ణ నీఁ దగుం
దగ దను నీ విచారములు దక్కి వివాహ మొనర్పు మొప్పుఁగన్.

(నవ్వులాటకైనా నా మాట అసత్యంలో, నా మనస్సు అధర్మంలో తగులుకోవు. అందువల్ల, బాధపడకుండా, ద్రౌపదిని మాకు ఇచ్చి వివాహం జరిపించు.)

No comments: