Thursday, November 30, 2006

1_8_11 చంపకమాల పవన్ - వసంత

చంపకమాల

అనిమొన నట్లు దాఁకిన మహారథులన్ ధృతరాష్ట్రరాజనం
దనుల బలాఢ్యులన్ దళితదర్పులఁ జేసినవారు ధర్మనం
దనయము లుగ్రవీరు లని తద్విధమంతయు నేర్పడంగఁ జె
ప్పిన విని కౌరవప్రభుఁడుఁ బెల్కుఱి తద్దయు దుఃఖితాత్ముఁ డై.

(యుద్ధప్రారంభంలో ఎదుర్కొన్నవాళ్లు ధర్మజనకులసహదేవుని చెప్పగా విని దుర్యోధనుడు వెలవెలబోయాడు.)

No comments: