Thursday, November 30, 2006

1_8_29 మత్తకోకిల పవన్ - వసంత

మత్తకోకిల

ధీరు లౌ ధృతరాష్ట్రపాండు లతి ప్రశస్త గుణుల్ ప్రసి
ద్ధోరుకీర్తులు నాకు నిద్దఱు నొక్కరూప తలంపఁగా
వీరు వారను నట్టిబుద్ధివిభేద మెన్నడు లేదు గాం
ధారిపుత్త్రశతంబునందుఁ బృథాతనూజులయందునున్.

(ధృతరాష్ట్రపాండురాజులు ఇద్దరూ నాకొక్కటే. గాంధారి కొడుకులు, కుంతి కొడుకులు అనే భేదభావం నాకెన్నడూ లేదు.)

No comments: