Monday, December 04, 2006

1_8_121 ఆటవెలది హర్ష - వసంత

ఆటవెలది

క్రూర కర్ము లయ్యు గో బ్రాహ్మణుల కగు
బాధ లుడుచుజనులఁ బాపచయము
లెట్టియెడలఁ బొంద వింద్రనందన నీకు
సమయభంగభీతిఁ జనఁగ నేల.

(అర్జునా! ఎంతటి దుర్మార్గులైనా గోబ్రాహ్మణులను రక్షించేవారు పాపాలను పొందరు. అలాంటప్పుడు నీకు నియమభంగం అయిందన్న భయం ఎందుకు?)

No comments: