Tuesday, December 05, 2006

1_8_170 వచనము వోలం - వసంత

వచనము

అనిన విని నగుచు నబ్జనాభుం డర్జును నతిస్నేహంబునం గౌఁగిలించుకొని యెల్లవారల కుశలంబును నడిగి యాతనితీర్థాభిగమననిమిత్తంబును సుభద్రయందు బద్ధానురాగుం డగుటయు నుపలక్షించి ద్వారకాపురంబునకుఁ దోడ్కొని యరిగి.

(కృష్ణుడు అతడిని ద్వారకకు పిలుచుకొనివెళ్లి.)

No comments: